Skip to content

Haal een stukje Frankrijk in huis!

De hertenman van Geoffrey Delorme – Recensie

Door gastauteur Bettina Grissen van de blog Bettina Schrijft.


Geoffroy Delorme had geen erg gelukkige jeugd. Hij voelt zich vooral thuis in het bos achter zijn huis en gaat hier zo vaak naar toe als maar mogelijk is. De eerste keer dat hij er ‘s nachts komt, is het nog eng, maar tegelijkertijd beseft hij dat er veel meer leven in het bos aanwezig is, dan hij ooit had gedacht.

Als hij negentien is, besluit hij om de gewone wereld en zijn familie met hun verwachtingen achter zich te laten, en naar het bos te verhuizen. Hij wil niet wonen in een hutje in het bos, maar daadwerkelijk deel uitmaken van al het leven in het bos, zoveel mogelijk opgaand en meegaand met de elementen. Hij heeft wat voorraad om in geval van nood op terug te kunnen vallen, maar niet veel meer.

Hij had geen tent, geen slaapzak en beschermde zichzelf tegen de kou door meerdere lagen over elkaar te dragen. Toch lag het gevaar van onderkoeling op de loer, maar door de reeën te observeren, leerde Geoffroy al snel om korter en vaker te rusten, zodat hij dit kon voorkomen.

Af en toe kwam hij terug in de wereld van de mensen om bijvoorbeeld lucifers mee te nemen, zodat hij vuur kon maken, iets wat echt noodzakelijk was om te kunnen overleven. Want hoewel het bos hem van heel veel voorzag, was het geen gemakkelijk leven en kostte het vinden van voedsel en warm blijven veel energie.

Toch houdt Geoffroy het zeven jaar vol, en dit komt vooral omdat hij vriendschap weet te sluiten met een aantal reeen. Eerst is er één ree, een jong mannetje die hem wel interessant vindt en niet bang is. Langzamerhand weet de ree zijn instinctieve angst te overwinnen, en begint hij Geoffroy te beschouwen als een ongevaarlijk onderdeel van het bos.

Na deze eerste ree die vriendschap sluit, volgen er meer. Hij leert een aantal reeën kennen, mag hen volgen, rust met hen samen, eet met hen en ziet hoe hun levens verlopen. Hij weet zelfs de reeën te helpen als het jachtseizoen geopend wordt, door hen een veilige plek te tonen waar ze kunnen schuilen.

Er zijn hartbrekende momenten, als sommige reeën toch ten prooi vallen aan de jagers, of als een ree zijn territorium kwijt raakt doordat bosbeheer alles kapt en vernielt. Geoffroy moet steeds inschatten of hij kan helpen, of dat hij de natuur zijn gang moet laten gaan, al betekent dit afscheid nemen van een vriend.

Pas na zeven jaar komt hij weer tevoorschijn in de wereld van de mensen, om met de door hem gemaakte foto’s aandacht te vragen voor de reeën in het bos en het bosleven dat meer bescherming verdient. De hertenman is zijn weergave van die zeven jaar te midden van de reeën.

In Frankrijk zijn er mensen die vraagtekens zetten bij dit verhaal en zeggen dat dit zo nooit gebeurt kan zijn. Er zijn mensen die in twijfel trekken waarom er maar zo weinig foto’s zijn. Bosexperts zeggen dat reeën nooit zulk gedrag zullen vertonen bij een mens en anderen zeggen dat dit vooral een mooi verhaal is, een soort Disney vertelling. Geoffroy Delorme zelf zegt echter dat dit boek het verslag is van zijn leven in die zeven jaar en dat hij niks verzonnen heeft.

Maar eigenlijk maakt het niks uit of De hertenman zijn verhaal nu verzonnen heeft of niets, de boodschap kan niet duidelijker zijn en is te belangrijk om weg te wuiven. Heel mooi wordt namelijk duidelijk dat in een bos diversiteit nodig is, in bomen en planten, zodat de dieren hier voldoende voedsel kunnen vinden. Op het moment dat je in een bos delen af zet, kunnen de dieren niet meer voldoende voedsel vinden, zodat ze zich buiten het bos wagen, met gevaar voor eigen leven en klachten van boeren die een deel van hun oogst in de buik van bosdieren zien verdwijnen.

De jacht, maar ook het kappen van bos, hebben grote invloed op het bestaan van de reeën, die hun territorium vernield zien, met grote gevolgen voor de rest van hun leven. Bouwprojecten en de aanleg van wegen vernietigen hun leefgebied helemaal.

Doordat Geoffroy Delorme het van dichtbij beschrijft, gaan de reeën voor je leven en maakt hun lot indruk op je, meer dan wanneer je een meer afstandelijk verslag zou lezen. De prachtige foto’s die Geoffroy Delorme maakte van de reeën, vossen en dassen, laten heel goed de schoonheid van het bos en de dieren die er leven zien.

Kortom, De hertenman is een boek dat je doet beseffen dat we anders moeten omgaan met onze natuur en voorzichtiger moeten omgaan met het bos en de dieren daar.

De reeën waar Geoffroy vriendschap mee sloot, zijn ondertussen allemaal al gestorven en het bos is ook grotendeels verdwenen, maar de foto’s en dit bijzondere boek zijn een schitterend eerbetoon, maar dus ook een waarschuwing.

Originele Franse titel: L’homme- chevreuil (2021)
Nederlandse vertaling: Ingrid Buthod

 

Meer over De hertenman en bestelinfo vind je hier

geoffroy delorme de hertenman